۰-۲
تاريخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی: ۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: نقش جهان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۱
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌زاده
  ۶۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طیبی
  ۲۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منصوری
  ۳۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رفیعی
  ۷۳-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۲۱-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محبی
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیروش
  ۸۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مصلح
  ۶۹-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  بشاگردی
  ۱۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گلزاری
  ۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۰-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۸-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۲۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانخانی
  ۱۱-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمود‌آبادی
  ۱۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کمندانی
  ۲۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر