نساجی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدرضا آزادی -- --
حسین زامهران -- --
امیر هوشمند -- --
محمدرضا عباسی -- --
مهرداد عبدی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پولی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
مظاهری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
خطیر
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
قربانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پولی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
مظاهری
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
خطیر
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
قربانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ رحمتی
۳۲-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آزادی
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ بابایی
۲۶-CM-,DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عباسی
۲۷-LB-,CM-,AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ زامهران
۳۲-CM-,RB-,AM-,ST-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ برزگر
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ نونو
۳۱-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ هوشمند
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ مهجوری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ باقری
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ دلیری
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ حردانی
۲۷-AM-,LB-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جمشیدی
۲۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمدزاده
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ ا. حسینی
۲۵-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جان‌ملکی
۲۵-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ عبدی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بیگی
۳۰-CM-,RB-,AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباس‌زاده
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ترابی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ داوران
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سیفی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ رضایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ آقایی
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ موسوی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ امدادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ رحمتی
۳۲-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۲ آزادی
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۳ بابایی
۲۶-CM-,DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۴ عباسی
۲۷-LB-,CM-,AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۵ زامهران
۳۲-CM-,RB-,AM-,ST-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۶ برزگر
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۷ نونو
۳۱-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۸ هوشمند
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۹ مهجوری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۰ باقری
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۱ دلیری
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ حردانی
۲۷-AM-,LB-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۳ جمشیدی
۲۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ محمدزاده
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۵ ا. حسینی
۲۵-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۶ جان‌ملکی
۲۵-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۷ عبدی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۸ بیگی
۳۰-CM-,RB-,AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۹ حسینی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۰ عباس‌زاده
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۲۱ ترابی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۲ داوران
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ سیفی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۴ رضایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۵ آقایی
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۶ موسوی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۷ امدادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ رحمتی
۳۲-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ آزادی
۲۴-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ بابایی
۲۶-CM-,DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ عباسی
۲۷-LB-,CM-,AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ زامهران
۳۲-CM-,RB-,AM-,ST-,RM-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ برزگر
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ نونو
۳۱-AM-,ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ هوشمند
۲۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ مهجوری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ باقری
۲۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ دلیری
۲۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ حردانی
۲۷-AM-,LB-,RM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ جمشیدی
۲۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ محمدزاده
۳۴-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ ا. حسینی
۲۵-CB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ جان‌ملکی
۲۵-AM-,CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ عبدی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بیگی
۳۰-CM-,RB-,AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ عباس‌زاده
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ ترابی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ داوران
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سیفی
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ رضایی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ آقایی
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ موسوی
۳۲-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ امدادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پرسپولیس رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی خود برابر نساجی در تهران در لیگ برتر را حفظ کرد

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | کریم اسلامی بیستمین گل خود در تاریخ لیگ برتر را به ثمر رساند.

۱۴۰۰/۱۱/۲۴

توییت | نساجی برای سومین بازی متوالی مقابل استقلال پنالتی داد. نساجی با ارتکاب ۴ پنالتی مقابل استقلال در لیگ برتر به هیچ تیمی به این اندازه پنالتی نداده است.

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | نساجی بعد از ۱۳ مسابقه (۱۰۶ روز) موفق به کسب پیروزی در لیگ برتر شد. این اولین مسابقه‌ای بود که در تاریخ لیگ برتر نساجی، سایپا را شکست داد.حالا سایپا ۳۹۰ دقیقه است که گلی نزده است.

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | مجید جلالی برای اولین بار در دوران مربیگری، در 4 بازی ابتدایی‌اش هیچ امتیازی کسب نکرده است.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵