پرسپولیس

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بیرانوند
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
رفیعی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
اسدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بیرانوند
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
رفیعی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
اسدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۱ اسماعیلی‌فر
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۱ کنعانی‌
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۱ اورونوف
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ پورعلی‌گنجی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ آل‌کثیر
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رفیعی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ امیری
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ حسن
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ ع. نعمتی
۲۹-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ فرجی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ صادقی
۳۰-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عنایت زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۲ اسماعیلی‌فر
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۳ کنعانی‌
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۴ اورونوف
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۵ پورعلی‌گنجی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۶ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۷ آل‌کثیر
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۸ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۹ رفیعی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱۰ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱۱ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱۲ امیری
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱۳ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱۴ حسن
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱۵ ع. نعمتی
۲۹-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱۶ فرجی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱۷ صادقی
۳۰-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱۸ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۹ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۲۰ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۲۱ سلمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۲۲ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ عنایت زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ بابایی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
۱ اسماعیلی‌فر
۳۱-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۱ کنعانی‌
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
۱ اورونوف
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ پورعلی‌گنجی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ آل‌کثیر
۳۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
۱ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رفیعی
۳۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ امیری
۳۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ حسن
۳۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ ع. نعمتی
۲۹-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ فرجی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ صادقی
۳۰-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ سلمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عنایت زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مهدی ترابی به آمار تاثیرگذاری روی 100 گل در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

توییت | علیرضا بیرانوند با کلین شیت مقابل هوادار برابر تمام تیمهای لیگ برتر که با آن روبه‌رو شده حداقل یک کلین‌شیت داشته است

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

توییت | شهاب زاهدی نهمین هت تریک پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر را ثبت کرد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

توییت | امید عالیشاه با ده فصل حضور در پرسپولیس، رکورددار بیشترین تعداد فصل بازی در پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۲/۰۵/۲۵

توییت | یحیی گل محمدی در بازی با نساجی به آمار ۳۰۰ بازی مربیگری و ۴۰۰ گل زده در لیگ برتر رسید

۱۴۰۲/۰۳/۰۳