پرسپولیس

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شهاب زاهدی -- --
گیورگی گولسیانی -- --
سعید صادقی -- --
مهدی ترابی -- --
نبیل باهویی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بیرانوند
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
اسدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
رفیعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بیرانوند
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
اسدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
رفیعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آل‌کثیر
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
۱ پورعلی‌گنجی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ امیری
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ کنعانی‌
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ زاهدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ رفیعی
۳۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ ع. نعمتی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ صادقی
۲۹-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ سلمانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ فرجی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ باهویی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اورونوف
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عنایت زاده
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسن
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آل‌کثیر
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
۲ پورعلی‌گنجی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۳ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۴ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۵ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۶ امیری
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۷ کنعانی‌
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۸ زاهدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۹ رفیعی
۳۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱۰ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱۱ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱۲ ع. نعمتی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۳ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۴ صادقی
۲۹-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۵ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۶ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱۷ سلمانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۸ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۹ فرجی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۲۰ باهویی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۲۱ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ اورونوف
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ عنایت زاده
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ حسن
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ بابایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آل‌کثیر
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
۱ پورعلی‌گنجی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
۱ ترابی
۲۹-LM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ اسماعیلی‌فر
۳۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ عالیشاه
۳۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ امیری
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ کنعانی‌
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ زاهدی
۲۸-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ رفیعی
۳۳-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ گولسیانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ اسدبیگی
۲۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ ع. نعمتی
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ سورگی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ صادقی
۲۹-RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ ریگی
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ احمدی
۲۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ سلمانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ هانونوف
۲۳-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ فرجی
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ باهویی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ حبوباتی
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گندمی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اورونوف
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عنایت زاده
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسن
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدادادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فهمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بابایی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | علیرضا بیرانوند با کلین شیت مقابل هوادار برابر تمام تیمهای لیگ برتر که با آن روبه‌رو شده حداقل یک کلین‌شیت داشته است

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

توییت | شهاب زاهدی نهمین هت تریک پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر را ثبت کرد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

توییت | امید عالیشاه با ده فصل حضور در پرسپولیس، رکورددار بیشترین تعداد فصل بازی در پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۲/۰۵/۲۵

توییت | یحیی گل محمدی در بازی با نساجی به آمار ۳۰۰ بازی مربیگری و ۴۰۰ گل زده در لیگ برتر رسید

۱۴۰۲/۰۳/۰۳

توییت | شیخ دیاباته در بازی با صنعت نفت به آمار 20 گل در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۲۳