گل گهر

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
یونس شاکری -- --
علیرضا ابراهیمی -- --
بهنام برزای -- --
مهرداد عبدی -- --
گادوین منشا -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
بشاگردی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرآبادی‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
بشاگردی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
فراهانی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
فخرآبادی‌پور
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ شاکری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زنده‌روح
۲۸-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کمندانی
۲۶-AM-,LW-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ منشا
۳۰-ST-,SS-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورهاشم
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ وکیا
۲۶-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانخانی
۲۴-LW-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۶-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلزاری
۳۰-RB-,CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمود‌آبادی
۲۵-RW-,LW-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ برزای
۲۷-RW-,ST-,RM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آشوری
۲۸-LW-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جانسون
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بایرامی
۳۰-ST-,CM-,AM-,LW-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زینالی
۲۳-AM-,LW-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جفرسون
۳۰-CM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاتمی
۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زیدآبادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیابانی
۲۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شوشتری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاضی‌پور
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ شاکری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ زنده‌روح
۲۸-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ موسوی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ کمندانی
۲۶-AM-,LW-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ منشا
۳۰-ST-,SS-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ ابراهیمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ پورهاشم
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ وکیا
۲۶-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ قربانخانی
۲۴-LW-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ عبدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ علیاری
۲۶-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ گلزاری
۳۰-RB-,CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ محمود‌آبادی
۲۵-RW-,LW-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ برزای
۲۷-RW-,ST-,RM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ حسینی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ آشوری
۲۸-LW-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ جانسون
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ بایرامی
۳۰-ST-,CM-,AM-,LW-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ زینالی
۲۳-AM-,LW-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ باقری
۲۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ جفرسون
۳۰-CM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ حاتمی
۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ زیدآبادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ بیابانی
۲۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ شوشتری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۸ عباسیان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۹ قاضی‌پور
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ شاکری
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زنده‌روح
۲۸-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ موسوی
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کمندانی
۲۶-AM-,LW-,CM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ منشا
۳۰-ST-,SS-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورهاشم
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ وکیا
۲۶-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانخانی
۲۴-LW-,LB-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عبدی
۲۸-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیاری
۲۶-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رنجبری
۲۸-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گلزاری
۳۰-RB-,CB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محمود‌آبادی
۲۵-RW-,LW-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ برزای
۲۷-RW-,ST-,RM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نامور
۳۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آشوری
۲۸-LW-,RW-,RM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جانسون
۲۸-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بایرامی
۳۰-ST-,CM-,AM-,LW-,RM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زینالی
۲۳-AM-,LW-,RW-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ باقری
۲۰-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جفرسون
۳۰-CM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حاتمی
۰-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زیدآبادی
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بیابانی
۲۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شوشتری
۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عباسیان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاضی‌پور
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | امیر قلعه‌نویی 13 مرتبه مجید جلالی را شکست داده که رکورد بیشترین برد یک مربی مقابل یک مربی در تاریخ لیگ برتر است

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | گل گهر یک نیم فصل بدون برد طولانی ترین زمانیکه تیمی برای کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر به انتظار نشسته است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

توییت | گل گهر سیرجان تا پایان هفته چهاردهم با 3 گل به خودی از این حیث رکورددار لیگ برتر است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰

توییت | وینگو بگوویچ نخستین مربی اخراجی لیگ نوزدهم لقب گرفت.

۱۳۹۸/۰۷/۱۵