محمدرضا مهدی‌زاده

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶۶
قد: ۱۸۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته پنجم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
سپاهان /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
پارس جنوبی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
شهر خودرو/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
سپاهان /شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
سپاهان /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
استقلال /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین