محمدرضا مهدی‌زاده

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶۶
قد: ۱۸۵ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته ششم
فجر سپاسی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
هفته بیست و یکم
سپاهان /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین