مهدی کیانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶۰
قد: ۱۷۰ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته دوم
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
سپاهان /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته هفدهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته هجدهم
مس رفسنجان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته نوزدهم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیستم
مس رفسنجان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۶
هفته بیست و یکم
نفت مسجدسلیمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته بیست و دوم
مس رفسنجان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و سوم
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته بیست وچهارم
مس رفسنجان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین