پیام نیازمند

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۷۶
قد: ۱۹۳ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته چهارم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته پنجم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته ششم
سپاهان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته هشتم
سپاهان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته نهم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۳
هفته دهم
سپاهان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته یازدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته دوازدهم
ملوان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته سیزدهم
سپاهان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته چهاردهم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
هفته شانزدهم
سپاهان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته هفدهم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته هجدهم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
هفته نوزدهم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۹,۰۶
هفته بیستم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته بیست و دوم
سپاهان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و سوم
پرسپولیس/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست و چهارم
سپاهان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و پنجم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و ششم
سپاهان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته بیست و هفتم
سپاهان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و هشتم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
هفته بیست و نهم
سپاهان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته سی ام
مس کرمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | پیام نیازمند به آمار ۱۰۰ بازی برای سپاهان در لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | پیام نیازمند از ۱۱ پنالتی که در لیگ برتر به سمت دروازه‌اش شلیک شده 10 بار ناکام بود.

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

توییت | پیام نیازمند با بسته نگه‌داشتن دروازه‌ سپاهان تا دقیقه ۶۷ بازی با سایپا رکورد طولانی‌ترین زمان گل نخوردن یک دروازه‌بان (872 دقیقه) در لیگ برتر را جابجا کرد.

۱۳۹۸/۰۸/۰۷