پیام نیازمند

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: ۱۹۳ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۱
هفته دوم
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
هفته چهارم
سپاهان /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته هشتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته نهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته دهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۱
هفته دوازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته سیزدهم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۸
هفته چهاردهم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته پانزدهم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته شانزدهم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۴
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته هجدهم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۶
هفته نوزدهم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته بیستم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست و یکم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۳
هفته بیست و دوم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیست و سوم
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته بیست وچهارم
فولاد /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و پنجم
سپاهان /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۵
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و هفتم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۴
هفته بیست و هشتم
پدیده/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | پیام نیازمند از ۱۱ پنالتی که در لیگ برتر به سمت دروازه‌اش شلیک شده 10 بار ناکام بود.

۱۳۹۸/۰۸/۱۱

توییت | پیام نیازمند با بسته نگه‌داشتن دروازه‌ سپاهان تا دقیقه ۶۷ بازی با سایپا رکورد طولانی‌ترین زمان گل نخوردن یک دروازه‌بان (872 دقیقه) در لیگ برتر را جابجا کرد.

۱۳۹۸/۰۸/۰۷