عبدالله حسینی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
سایپا/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
گل گهر/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
استقلال /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
شهر خودرو/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
شاهین/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
گل گهر/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
فولاد /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
پرسپولیس /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
گل گهر/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
پارس جنوبی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
گل گهر/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین