تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی عبدی -- --
رحمان جعفری -- --
گوستاوو واگنین -- --
امیرحسین حسین‌زاده -- --
ریکاردو آلوز -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
ا زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
مرادیان
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
ا زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
مرادیان
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
۱ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ ابراهیم‌زاده
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ آشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ جعفری
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کریم‌آذر
۲۲-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلامی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
۲ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۳ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۴ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۵ ابراهیم‌زاده
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۶ آشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۷ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۸ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۹ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱۰ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱۱ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱۲ جعفری
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱۳ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱۴ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱۵ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۶ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۷ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۸ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۹ کریم‌آذر
۲۲-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۲۰ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۲۱ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۲۲ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۲۳ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۲۴ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۲۵ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ سلامی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
۱ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ ابراهیم‌زاده
۲۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ آشوری
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
۱ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ جعفری
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ کریم‌آذر
۲۲-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلامی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ریکاردو آلوز در سی و سومین بازی خود موفق به زدن اولین گل خود برای تراکتور در لیگ برتر شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

توییت | محمد عباس زاده به آمار ۳۰ گل زده برای تراکتور رسید

۱۴۰۲/۰۱/۱۴

توییت | استقلال پس از ۴ پیروزی پیاپی مقابل تراکتور مغلوب شد

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | مهدی کیانی به آمار ۲۵۰ بازی برای تراکتور در لیگ برتر دست یافت

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴