تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مهدی عبدی -- --
رحمان جعفری -- --
گوستاوو واگنین -- --
ریکاردو آلوز -- --
مهدی حسینی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
ا زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
مرادیان
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پورحمیدی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
ا زارعی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
مرادیان
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ جعفری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کریم‌آذر
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلامی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ابراهیم‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۲ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۳ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۴ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۵ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۶ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۷ جعفری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۸ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۹ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱۰ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱۱ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱۲ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱۳ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱۴ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۵ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۶ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱۷ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۸ کریم‌آذر
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۹ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۲۰ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۲۱ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۲۲ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۳ سلامی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ ابراهیم‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ آشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آلوز
۳۱-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ آقاسی
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ خلیل‌زاده
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ حسینی
۳۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ گوستاوو
۳۲-CM-,ST-,AM-,RW-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ هاشم‌نژاد
۲۳-AM-,RW-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ جعفری
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ عبدی
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ شیری
۳۳-RB-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ س.نعمتی
۳۰-AM-,RW-,CM-,RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ رستمی
۲۸-AM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسین‌زاده
۲۳-ST-,AM-,CM-,LW-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ نادری
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ قنبری
۲۶-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ دلتیچ
۳۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ هادی
۲۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ خیمنز
۲۹-LW-,AM-,CM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ کریم‌آذر
۲۱-AM-,LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آقاجانپور
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ مطهری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ حسینی
۲۹-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کر
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سلامی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ابراهیم‌زاده
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شکیب‌خو
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آشوری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ریکاردو آلوز در سی و سومین بازی خود موفق به زدن اولین گل خود برای تراکتور در لیگ برتر شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

توییت | محمد عباس زاده به آمار ۳۰ گل زده برای تراکتور رسید

۱۴۰۲/۰۱/۱۴

توییت | استقلال پس از ۴ پیروزی پیاپی مقابل تراکتور مغلوب شد

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | مهدی کیانی به آمار ۲۵۰ بازی برای تراکتور در لیگ برتر دست یافت

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | محمدرضا اخباری با مهار 3 پنالتی در لیگ، پنالتی‌گیرترین دروازه‌بان تراکتور (مشترک با ثابتی) شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴