احمد موسوی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته هفتم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته هشتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته نهم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته شانزدهم
تراکتور/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته بیست و دوم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین