احمد موسوی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
استقلال /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته چهارم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته پنجم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
هفته ششم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته هفتم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته هشتم
استقلال /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته نهم
گل گهر/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته دهم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته چهاردهم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته هفدهم
استقلال /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
هفته هجدهم
ماشین سازی /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
استقلال /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته بیست و ششم
استقلال /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته بیست و هفتم
سایپا/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و هشتم
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین