فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
ساسان انصاری -- --
محمد عباس‌زاده -- --
گادوین منشا -- --
محمد علی‌نژاد -- --
شاهین توکلی -- --
پاس گل
سعید واسعی --
علیرضا باویه --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کنت
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
گردان
۳۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کنت
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
گردان
۳۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آرغند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ انصاری
۳۲-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ واسعی
۲۸-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ غبیشاوی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عباس‌زاده
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ توکلی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آبشک
۳۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ منشا
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مریدی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ باهیا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کولیبالی
۳۰-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ حیدریه
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ کاندیدو
۲۹-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ شجاعی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نجاریان
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۱ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آرغند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۲ انصاری
۳۲-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۳ واسعی
۲۸-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۴ غبیشاوی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۵ عباس‌زاده
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۶ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۷ توکلی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۸ آبشک
۳۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۹ منشا
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۰ مریدی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۱ باهیا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۲ کولیبالی
۳۰-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۳ حیدریه
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۴ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۵ کاندیدو
۲۹-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۶ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۷ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۸ شجاعی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱۹ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۲۰ نجاریان
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۱ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۲۲ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آرغند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ انصاری
۳۲-LW-,LM-,AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ واسعی
۲۸-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ غبیشاوی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ عباس‌زاده
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ علی‌نژاد
۳۰-RB-,RM-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ توکلی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ آبشک
۳۶-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ منشا
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مریدی
۲۷-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ باهیا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ کولیبالی
۳۰-DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ حیدریه
۳۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ خادمی
۰-AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ کاندیدو
۲۹-CM-,AM-,DM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ والی
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ شاه‌عباسی
۲۴-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ شجاعی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ جایمند
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ نجاریان
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ باویه
۲۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۴
۱ سلجوقی
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فولاد پس از 573 روز در ۳۰ دقیقه ابتدایی گل خورد

۱۴۰۱/۱۱/۲۶

توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵