شایان مصلح

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶۹
قد: ۱۸۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
ملوان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته دوم
ذوب آهن/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته سوم
پرسپولیس/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته پنجم
استقلال خوزستان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
هفته ششم
ذوب آهن/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته هفتم
شمس آذر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته هشتم
ذوب آهن/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته نهم
آلومینیوم اراک/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته دهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته یازدهم
ذوب آهن/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته دوازدهم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
هفته پانزدهم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته هفدهم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته هجدهم
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته نوزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۷
هفته بیست و پنجم
ذوب آهن/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست و ششم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته بیست و نهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین