سپاهان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
شهریار مغانلو -- --
رضا اسدی -- --
رامین رضائیان -- --
کاوه رضایی -- --
رضا شکاری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
میرزازاد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
صالحی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۹-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
میرزازاد
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
صالحی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ مغانلو
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
۱ رضائیان
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ اسدی
۲۸-AM-,RW-,CM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ عباس
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ رضایی
۳۲-AM-,RW-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ احمدزاده
۳۱-AM-,CM-,RW-,RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ اعرابی
۲۸-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ دانشگر
۳۰-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ حسین نژاد
۲۱-CM-,AM-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ یوسفی
۲۲-AM-,LW-,LM-,RB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ نورافکن
۲۷-AM-,DM-,LB-,CB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ شکاری
۲۶-AM-,LW-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ کریمی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ زکی‌پور
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ یزدانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ ه.محمدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ دابو
۳۲-AM-,DM-,CM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ حبیبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ قلی‌زاده
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ احمدی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ موسوی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ روح الامین
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کمالی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ مغانلو
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
۲ رضائیان
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۳ اسدی
۲۸-AM-,RW-,CM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۴ عباس
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۵ رضایی
۳۲-AM-,RW-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۶ احمدزاده
۳۱-AM-,CM-,RW-,RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۷ اعرابی
۲۸-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۸ دانشگر
۳۰-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۹ حسین نژاد
۲۱-CM-,AM-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱۰ یوسفی
۲۲-AM-,LW-,LM-,RB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱۱ نورافکن
۲۷-AM-,DM-,LB-,CB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱۲ شکاری
۲۶-AM-,LW-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱۳ کریمی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱۴ زکی‌پور
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱۵ یزدانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱۶ ه.محمدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱۷ دابو
۳۲-AM-,DM-,CM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱۸ حبیبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۹ قلی‌زاده
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۰ احمدی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۱ موسوی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ روح الامین
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ کمالی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ حسینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ رنجبر
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ مغانلو
۲۹-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
۱ رضائیان
۳۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
۱ اسدی
۲۸-AM-,RW-,CM-,ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ عباس
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ رضایی
۳۲-AM-,RW-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ احمدزاده
۳۱-AM-,CM-,RW-,RM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ اعرابی
۲۸-AM-,LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ دانشگر
۳۰-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ حسین نژاد
۲۱-CM-,AM-,DM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ یوسفی
۲۲-AM-,LW-,LM-,RB-,LB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ نورافکن
۲۷-AM-,DM-,LB-,CB-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ شکاری
۲۶-AM-,LW-,LM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ کریمی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ زکی‌پور
۲۸-LB-,CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ یزدانی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ ه.محمدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ دابو
۳۲-AM-,DM-,CM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ حبیبی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ قلی‌زاده
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ احمدی
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ موسوی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ روح الامین
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کمالی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسینی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سپاهان با پیروزی مقابل استقلال به سیصدمین پیروزی خود در تاریخ لیگ برتر دست یافت

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | پیام نیازمند به آمار ۱۰۰ بازی برای سپاهان در لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | محرم نویدکیا در سپاهان 100 امتیازی شد: چهارمین مربی امتیازآور سپاهان در لیگ برتر.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | سپاهان به اندازه 11 بازی قبلی در لیگ، از گل‌گهر گل خورد (4)

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

توییت | سپاهان (مقابل گل‌گهر) پس از 39 بازی، نیمه اول بازنده به رختکن رفت

۱۴۰۰/۰۹/۱۶