محمد طیبی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۲۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
نفت مسجدسلیمان/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
نفت مسجدسلیمان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
پارس جنوبی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
سپاهان /پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هشتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و نهم
سپاهان /شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سی ام
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین