محمد طیبی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۶۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته دوم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته هشتم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته یازدهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته دوازدهم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۳
هفته چهاردهم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و نهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین