مهرداد بایرامی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته دوم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته سوم
سایپا/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته چهارم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته پنجم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
هفته هفتم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته هشتم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته نهم
نساجی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته دهم
پیکان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته یازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته دوازدهم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته سیزدهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته چهاردهم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته شانزدهم
ماشین سازی /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته هفدهم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۴
هفته هجدهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
هفته نوزدهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته بیستم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و یکم
استقلال /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته بیست و دوم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیست وچهارم
پدیده/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست و پنجم
سایپا/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و هفتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته بیست و هشتم
پدیده/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین