مهرداد بایرامی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۲
هفته سوم
پدیده/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته چهارم
هوادار/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۹
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۳
هفته هفتم
پدیده/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته هشتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته نهم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته پانزدهم
فولاد /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
فولاد /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هجدهم
پرسپولیس /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیستم
نفت مسجدسلیمان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست و دوم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته بیست و ششم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و هشتم
استقلال /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و نهم
آلومینیوم اراک/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته سی ام
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین