پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد پاکدل -- --
سامان نریمان‌جهان -- --
محمدحسین فلاح -- --
علی قربانی -- --
امیر طاهر -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ناصری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ناصری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ دهقان
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۲ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۳ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۴ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۵ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۶ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۷ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۸ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۹ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۱ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۲ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۳ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۴ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۵ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۷ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۸ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۹ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۰ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۲ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۳ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۴ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۵ دهقان
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۶ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۷ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۲۸ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۷ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۸ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۹ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ دهقان
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مجتبی حسینی به آمار ۱۰۰ بازی مربیگری در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱