پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سامان نریمان‌جهان -- --
حامد پاکدل -- --
امیر طاهر -- --
رضا غندی پور -- --
منصور باقری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ناصری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ناصری
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
صادقی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ صالحی
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رنجبر
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ افخم
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ اکبری
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ غندی پور
۱۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ باقری
۲۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جهانبخش
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ دهقان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ثاقبی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ م. فلاح
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صدقی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ شهیم
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاظمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شبانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلشنی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۲ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۳ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۴ صالحی
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۵ رنجبر
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۶ افخم
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۷ آزاده
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۸ اکبری
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۹ غندی پور
۱۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۰ باقری
۲۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۱ غلامی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۲ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۳ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۴ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۶ ثابت‌ ایمانی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۷ جهانبخش
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۸ دهقان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱۹ ثاقبی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۰ م. فلاح
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۱ صدقی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۲ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۳ شهیم
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۲۵ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ اسدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ کاظمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ شبانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ جعفری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ گلشنی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۲-LM-,RM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ حق‌دوست
۲۷-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ صالحی
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رنجبر
۱۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ افخم
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ اکبری
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ غندی پور
۱۷-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ باقری
۲۵-DM-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۵-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حسینی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ جهانبخش
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ دهقان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ ثاقبی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ م. فلاح
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ صدقی
۲۷-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ شهیم
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کاظمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شبانی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جعفری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلشنی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مجتبی حسینی به آمار ۱۰۰ بازی مربیگری در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | پیکان برای اولین بار در تاریخ جام حذفی به استقلال گل زد.

۱۳۹۹/۱۲/۲۱