پیکان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
حامد پاکدل -- --
علی قربانی -- --
محمدحسین فلاح -- --
سامان نریمان‌جهان -- --
امیر طاهر -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
ناصری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
دیناروند
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
ناصری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
دیناروند
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
اسفندیاری
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۳-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ دهقان
۰-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ حسینی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۳-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۲ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۳ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۴ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۵ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۶ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۷ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۸ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۹ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۰ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۱ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۲ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۳ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۴ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۵ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۶ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۷ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۸ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۹ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۲۰ زارعی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۱ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۲ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۲۳ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۴ دهقان
۰-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۲۵ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۶ حسینی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۷ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۸ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۹ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۳۰ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۲ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۳ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۴ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۵ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۶ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۷ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۸ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۹ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ نریمان‌جهان
۳۳-LM-,RM-,DM-,AM-,CM-,RB-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ قربانی
۳۳-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ پاکدل
۳۲-AM-,LB-,LM-,ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ حق‌دوست
۲۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ آزاده
۲۴-DM-,AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ ثابت‌ ایمانی
۲۴-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ م. فلاح
۲۴-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ صالحی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ اسماعیلی
۳۰-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ صدقی
۲۸-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ اکبری
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ افخم
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ شهیم
۲۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ جهانبخش
۲۵-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ هاشمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غندی پور
۱۸-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ رنجبر
۲۰-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ بایرامی
۳۳-AM-,RB-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ غلامی
۲۶-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ زارعی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ ستاری
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ اصلانی
۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ طاهر
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ دهقان
۰-AM-,CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ زمانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ حسینی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ آژیر
۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ صادقی
۲۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عباسیان
۳۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ جعفری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ احمدی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خوسه
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قندی پور
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گلی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ عزیزی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رئوفی منش
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جمشیدی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ابوالفضل زمانی با 18 سال سن دومین گلزن جوان پیکان در تاریخ لیگ برتر شد

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

توییت | مجتبی حسینی به آمار ۱۰۰ بازی مربیگری در تاریخ لیگ برتر رسید

۱۴۰۱/۱۱/۱۰

توییت | ۳ گل آخری که پیکان در جریان بازی زده توسط محمدامین درویشی به ثمر رسیده است

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توییت | مهدی تارتار برای اولین بار پس از لیگ پانزدهم در ورزشگاه آزادی موفق به کسب امتیار مقابل استقلال شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر دیدار استقلال و پیکان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت گلی نداشت

۱۴۰۰/۰۱/۱۴