هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امین قاسمی‌نژاد -- --
کریم اسلامی -- --
صائب محبی -- --
بابک مرادی -- --
داریوش شجاعیان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
شکوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
شکوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ اسلامی
۳۷-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ گودرزی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ مرادی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ زاوشی
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عبدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ شجاعیان
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ بهادر
۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ میری
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ دیندار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ شاکری
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ پورمحمد
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۲ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۳ اسلامی
۳۷-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ گودرزی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۵ مرادی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۶ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۷ زاوشی
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۸ عبدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۹ شجاعیان
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۰ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۱ بهادر
۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۲ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۳ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۴ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۵ باقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۶ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۷ قربانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۸ میری
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۹ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۰ دیندار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۳ شاکری
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۲۴ پورمحمد
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
۱ اسلامی‌خواه
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
۱ اسلامی
۳۷-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ گودرزی
۱۹-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ مرادی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ زاوشی
۲۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ عبدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ شجاعیان
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ بهادر
۰-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ میری
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ دیندار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ شاکری
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
۱ پورمحمد
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سعید سحرخیزان دومین بازیکن جوان در تاریخ لیگ برتر که موفق به زدن ۳ گل در یک بازی شده است

۱۴۰۲/۰۳/۰۳

توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴