هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
امین قاسمی‌نژاد -- --
داریوش شجاعیان -- --
کریم اسلامی -- --
صائب محبی -- --
امین پورعلی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
حقیقی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
شکوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
حقیقی
۳۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
شکوری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ باقری
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دیندار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ پورمحمد
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ سینگ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۲ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۳ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۴ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۵ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۶ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۷ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۸ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۹ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۰ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۲ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۴ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۵ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۶ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۷ باقری
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۸ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۹ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۰ دیندار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۱ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۲۲ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۳ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۴ پورمحمد
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۵ سینگ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ قاسمی‌نژاد
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ گودرزی
۲۰-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ اسلامی
۳۸-AM-,LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ ا.پورعلی
۳۶-DM-,CM-,ST-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ شاکری
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ شجاعیان
۳۲-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ عبدی
۳۵-CB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ محبی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ میری
۳۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پسندیده
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ منصوری
۳۳-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ لطفی
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ عباسی
۲۳-AM-,DM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ چارمحالی
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ عبداللهی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ بهادر
۲۲-AM-,RW-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ باقری
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ کلانتری
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ قربانی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ دیندار
۱۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ زاوشی
۲۱-AM-,CM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ سفیدچقایی
۲۶-AM-,LB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ملکوتی خواه
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ پورمحمد
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ سینگ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ محمدعلی پور
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سعید سحرخیزان دومین بازیکن جوان در تاریخ لیگ برتر که موفق به زدن ۳ گل در یک بازی شده است

۱۴۰۲/۰۳/۰۳

توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴