ارتقاء

کاربر عزیز؛
لطفا برای استفاده از اطلاعات فنی و امار موجود در متریکا یکی از اکانت های زیر را تهیه کنید:
اکانت رایگان: با این اکانت شما می توانید به لایه اولیه داده های متریکا دسترسی داشته باشید. داده هایی که البته ممکن است در منابع دیگر هم موجود باشد اما اینجا به صورت مدون در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در واقع این اکانت امکان دسترسی شما به ماژولهای موجود در این وبسایت را تسهیل می کند. برای استفاده از داده های فنی اختصاصی متریکا از بازیها، تیم ها و بازیکنان شما می توانید از اکانت های نقره ای یا طلایی استفاده کنید.
اکانت نقره ای: این اکانت برای هواداران و علاقه مندان به فوتبال طراحی شده است و شما می توانید با استفاده از آن، لایه ای از داده های فنی مربوط به بازیها، تیم ها و بازیکنان را مطالعه و بررسی کنید. در هنگام تهیه این اکانت، نام تیم مورد علاقه خود را وارد کنید تا اطلاعات بیشتری از این تیم نسبت به سایر تیم های لیگ در اختیار شما قرار گیرد. تهیه این اکانت مجوز استفاده از داده های متریکا در رسانه ها یا کانال های پیام رسان را به شما نمی دهد و برای استفاده رسانه ای می توانید از اکانت طلایی استفاده کنید.
لطفا ابتدا در سایت کنید