ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدجواد محمدی -- --
مجید علیاری -- --
فریبرز گرامی -- --
محمدحسین اسلامی -- --
فردین یوسفی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پ.جعفری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
فروزان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پ.جعفری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
فروزان
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ مصلح
۳۰-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ اسلامی
۲۳-AM-,ST-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ آذرباد
۳۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ چابرادزه
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جدی
۲۵-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ معصومی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ علیاری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ لطیفی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آریاکیا
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ باغبان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ مختاری
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ سرشوق
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نفری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۲ مصلح
۳۰-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۳ اسلامی
۲۳-AM-,ST-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۴ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۵ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۶ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۷ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۸ آذرباد
۳۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۹ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱۰ چابرادزه
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱۱ جدی
۲۵-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱۲ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱۳ معصومی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱۴ علیاری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۵ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۶ لطیفی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۷ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۸ آریاکیا
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۹ باغبان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۲۰ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۲۱ کریمی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۲۲ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۲۳ مختاری
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۲۴ سرشوق
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۵ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۶ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ نفری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ مصلح
۳۰-CB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ اسلامی
۲۳-AM-,ST-,RW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ آذرباد
۳۴-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ چابرادزه
۲۸-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جدی
۲۵-RB-,LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ معصومی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ علیاری
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ لطیفی
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آریاکیا
۳۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ باغبان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ کریمی
۲۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ مختاری
۲۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ سرشوق
۲۰-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نفری
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | عالیشاه با زدن ۶ گل به هیچ تیمی بیشتر از ذوب‌آهن در لیگ برتر گل نزده است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | رکورد بیشترین برد در یک شهر (مهمان): ذوب‌آهن با 13 برد در اهواز.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | ذوب‌آهن برای ششمین بازی متوالی گل نزد (بدترین آمار فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳