ذوب آهن

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدجواد محمدی -- --
مهرداد رضایی -- --
فردین یوسفی -- --
محمد قریشی -- --
مجید علیاری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پ.جعفری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
فروزان
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پ.جعفری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
فروزان
۳۵-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ مصلح
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ اسلامی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ معصومی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ جدی
۲۵-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ آذرباد
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آریاکیا
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ لطیفی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مختاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ علیاری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مداحی
۲۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ قاسمی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرشوق
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۲ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۳ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۴ مصلح
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۵ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۶ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۷ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۸ اسلامی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۹ معصومی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۰ جدی
۲۵-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۱ آذرباد
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۲ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۳ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۴ آریاکیا
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۵ لطیفی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۶ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۷ مختاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۸ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۹ علیاری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۲۰ مداحی
۲۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۱ قاسمی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ کریمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ سرشوق
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محمدی
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ یوسفی
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ خاقانی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
۱ مصلح
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ رضایی
۳۳-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ قریشی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ ن.محمدی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ اسلامی
۲۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ معصومی
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ جدی
۲۵-RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ آذرباد
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ قادری
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ ایری
۲۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ آریاکیا
۳۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ لطیفی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کامیابی‌نیا
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ مختاری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ گرامی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ علیاری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ مداحی
۲۱-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ قاسمی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان‌مهر
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نفری
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرشوق
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علیپور
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | عالیشاه با زدن ۶ گل به هیچ تیمی بیشتر از ذوب‌آهن در لیگ برتر گل نزده است

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | رکورد بیشترین برد در یک شهر (مهمان): ذوب‌آهن با 13 برد در اهواز.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | ذوب‌آهن برای ششمین بازی متوالی گل نزد (بدترین آمار فصل)

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | ذوب‌آهن با زدن ۸ گل از پشت محوطه جریمه رکورددار لیگ بیستم است

۱۴۰۰/۰۴/۲۳