مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
لوسیانو پریرا -- --
جلال‌ علی‌محمدی -- --
سجاد شهباززاده -- --
منتظر محمد -- --
محمد خدابنده‌لو -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
لک
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
صوفیانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
لک
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
صوفیانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ علی‌محمدی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ دهقانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ پریرا
۴۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ باقری
۳۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محبی
۲۴-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ تیموری
۳۱-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ شهباززاده
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نژادمهدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ محمد
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کریم‌ زاده
۲۷-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جعفری
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ اکبری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ سلیمان‌زاده
۳۵-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ عدنان
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نصیری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ انتظاری
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ مهربان
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ محمد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثابت
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ علی‌محمدی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۲ دهقانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۳ پریرا
۴۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۴ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۵ باقری
۳۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۶ محبی
۲۴-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۷ تیموری
۳۱-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۸ شهباززاده
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ نژادمهدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۰ محمد
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۱ کریم‌ زاده
۲۷-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ جعفری
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ اکبری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۴ سلیمان‌زاده
۳۵-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۵ عدنان
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۶ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۷ نصیری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۸ انتظاری
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۹ مهربان
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۲۰ محمد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ ثابت
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ علی‌محمدی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ دهقانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ پریرا
۴۰-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ خدابنده‌‌لو
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ باقری
۳۱-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محبی
۲۴-AM-,ST-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ تیموری
۳۱-AM-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ شهباززاده
۳۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نژادمهدی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ محمد
۲۲-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کریم‌ زاده
۲۷-LB-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ جعفری
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ اکبری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ سلیمان‌زاده
۳۵-CB-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ عدنان
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ ترکمان
۳۴-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نصیری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ انتظاری
۲۷-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ مهربان
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
۱ محمد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ثابت
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رضایی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | لوسیانو پریرا به آمار ۱۰۰ گل زده در لیگ برتر رسید

۱۴۰۲/۰۸/۱۴

توییت | تنها دو تیم در پایان هفته پانزدهم فقط ۴ گل خورده داشته اند استقلال خوزستان لیگ پانزدهم مس رفسنجان لیگ بیست و دوم

۱۴۰۱/۱۰/۱۷

توییت | مس رفسنجان تا هفته چهاردهم تنها ۴ گل خورده که این کمترین گل خورده یک تیم تا این مقطع از فصل در تاریخ لیگ برتر است.

۱۴۰۱/۱۰/۱۱

توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸