صنعت نفت

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
طالب ریکانی -- --
علی یوسف -- --
حسین شنانی -- --
احمد شریعت‌زاده -- --
رحیم آلبوغبیش -- --
حضور در زمین
میثم تهیدست --
طالب ریکانی --
علی یوسف --
امیرمحمد پناهی --
رحیم آلبوغبیش --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
پارسا
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
طالب
۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
پارسا
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
طالب
۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ریکانی
۳۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ یوسف
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ آلبوغبیش
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ تهیدست
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ کی‌شمس
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ خانزاده
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تهامی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ شنانی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ پناهی
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ بهمیی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ معامله گری
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ میردورقی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصاری
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ سنگرگیر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ قاسم
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ معیبدنژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ریکانی
۳۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۲ یوسف
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۳ آلبوغبیش
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۴ تهیدست
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۵ کی‌شمس
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۶ خانزاده
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۷ تهامی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۸ شنانی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۹ پناهی
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۰ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۱ بهمیی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ معامله گری
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۳ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۴ میردورقی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۵ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۶ نصاری
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۷ سنگرگیر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۸ شریعت‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۹ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۲۰ قاسم
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۱ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۲۲ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ مغنمیان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۸ معیبدنژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ریکانی
۳۳-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
۱ یوسف
۲۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ آلبوغبیش
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ تهیدست
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ کی‌شمس
۲۴-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ خانزاده
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ تهامی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ شنانی
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ پناهی
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ طلیلی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ بهمیی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ معامله گری
۰-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ میردورقی
۲۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ داغر
۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ نصاری
۳۶-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ سنگرگیر
۲۵-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ شریعت‌زاده
۲۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ امانی‌نژاد
۲۴-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ قاسم
۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ وکیا
۳۰-RB-,AM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
۱ یوسفی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغنمیان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فرهادی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جبار
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ دریکوندی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ بوعذار
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ معیبدنژاد
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | استقلال با پیروزی 3 بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان به بهترین نتیجه اش در هفته اول در تاریخ لیگ برتر دست یافت.

۱۴۰۲/۰۵/۲۵

توییت | در هفته نوزدهم دروازه صنعت نفت آبادان برای اولین بار در این فصل از پشت محوطه جریمه باز شد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | نفت آبادان برای پنجمین بازی متوالی گل نزد

۱۴۰۰/۰۱/۱۴

توییت | صنعت نفت در دیدار با پدیده سیصدمین بازی خود در تاریخ لیگ برتر را انجام داد

۱۳۹۹/۱۲/۲۸

توییت | پرسپولیس پس از 9 بازی و نفت آبادان برای اولین بار در یک بازی خانگی این فصل موفق به گلزنی نشدند

۱۳۹۹/۱۲/۱۶