کیروش استنلی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۸۸
قد: ۱۹۵ ملیت: برزیل

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته سوم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۴
هفته هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته هشتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته نهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته دهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته دوازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته سیزدهم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
هفته شانزدهم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته نوزدهم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیستم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته بیست و دوم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته بیست و سوم
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
فولاد /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین