رضا میرزایی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته ششم
فجر سپاسی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته هفدهم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته هجدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیستم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و یکم
سپاهان /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
پیکان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین