میلاد کمندانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته سوم
سایپا/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته هفتم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته نهم
نساجی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۸
هفته یازدهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته دوازدهم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته چهاردهم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته پانزدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۸
هفته شانزدهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
هفته هفدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین