آلومینیوم اراک

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گوهری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
خلیفه
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گوهری
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
خلیفه
۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ لیموچی
۲۴-ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ لطفی
۲۳-CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ موسوی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ تبریزی
۳۲-ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ کاظمیان
۲۷-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جهان‌کهن
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ شریفات
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ فخرالدینی
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حاجی عیدی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بدرقه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نوروزی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ نقی‌زاده
۳۰-CM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ جبیره
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ قهاری
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نوری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ وروانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌بیگی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاحیان
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خردمند
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بزرگ
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ گودرزی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مسلمی‌پور
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سلیمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ وطن دوست
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ لیموچی
۲۴-ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۲ لطفی
۲۳-CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۳ موسوی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۴ تبریزی
۳۲-ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۵ کاظمیان
۲۷-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ جهان‌کهن
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۷ شریفات
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۸ فخرالدینی
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۹ حاجی عیدی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۰ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۱ بدرقه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ نوروزی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱۳ نقی‌زاده
۳۰-CM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ جبیره
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۵ قهاری
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۶ نوری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱۷ وروانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۸ آقایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۹ یحیی‌بیگی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ فلاحیان
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ خردمند
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ بزرگ
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۳ گودرزی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۴ مسلمی‌پور
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۵ سلیمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۶ وطن دوست
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ لیموچی
۲۴-ST-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ لطفی
۲۳-CM-,LM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ موسوی
۳۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ تبریزی
۳۲-ST-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ کاظمیان
۲۷-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ جهان‌کهن
۳۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ شریفات
۳۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ فخرالدینی
۳۳-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ حاجی عیدی
۲۴-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ اکبرپور
۲۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ بدرقه
۲۷-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نوروزی‌فرد
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ نقی‌زاده
۳۰-CM-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ جبیره
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ قهاری
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ نوری
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ وروانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آقایی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ یحیی‌بیگی
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ فلاحیان
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خردمند
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بزرگ
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ گودرزی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ مسلمی‌پور
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ سلیمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ وطن دوست
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | پرسپولیس در بازی با آلومینیوم امیدگل ۰.۱۹ داشت که پایین ترین امیدگل این تیم در یک بازی خانگی از زمان ثبت امیدگل است

۱۴۰۱/۱۱/۱۳

توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | آلومینیوم اراک همه پنالتی‌هایش در لیگ برتر را گل کرده است (6)

۱۴۰۰/۰۸/۲۸

توییت | رسول خطیبی در لیگ برتر هیچ مربی را بیشتر از یحیی گل‌محمدی شکست نداده است (3 مرتبه)

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

توییت | آلومینیوم تحت هدایت منصوریان در ۳ بازی در لیگ و حذفی تنها یک گل زده و گلی دریافت نکرده است

۱۴۰۰/۰۱/۱۲