سپاهان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
کیروش استنلی -- --
محمد محبی -- --
گیورگی گولسیانی -- --
امید نورافکن -- --
سجاد شهباززاده -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌پور
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عادلی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیخسروی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌پور
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- --
عادلی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
کیخسروی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ترکمان
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیروش
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ گولسیانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ محبی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نورافکن
۲۳-CM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورقاز
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌زاده
۲۶-LB-,DM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینی
۳۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مصلح
۲۷-LW-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ طیبی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهباززاده
۳۰-LW-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رفیعی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کومان
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ مسلمان
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۴-RW-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نویدکیا
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانی
۲۹-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایران‌پوریان
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ الغسانی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ بابادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلمانی
۱۸-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رجبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نقی‌زاده
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ترکمان
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ کیروش
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ گولسیانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ محبی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ کیانی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ نورافکن
۲۳-CM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ پورقاز
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ مهدی‌زاده
۲۶-LB-,DM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ حسینی
۳۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ مصلح
۲۷-LW-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ آقایی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ طیبی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ شهباززاده
۳۰-LW-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ رفیعی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ کومان
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ مسلمان
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ میرزایی
۲۴-RW-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ نویدکیا
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ قربانی
۲۹-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ ایران‌پوریان
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۳ الغسانی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۴ بابادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۵ سلمانی
۱۸-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۶ رجبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۷ نقی‌زاده
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ترکمان
۳۱-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیروش
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ گولسیانی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ محبی
۲۱-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کیانی
۳۳-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نورافکن
۲۳-CM-,LB-,DM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ پورقاز
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مهدی‌زاده
۲۶-LB-,DM-,RB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ حسینی
۳۰-RW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مصلح
۲۷-LW-,LB-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آقایی
۲۵-LB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ طیبی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ شهباززاده
۳۰-LW-,CM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رفیعی
۳۰-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کومان
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ مسلمان
۲۹-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرزایی
۲۴-RW-,LW-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نویدکیا
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قربانی
۲۹-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ایران‌پوریان
۳۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ الغسانی
۲۳-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ بابادی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سلمانی
۱۸-CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رجبی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نقی‌زاده
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | تا پایان هفته هجدهم سپاهان بهترین تیم نیمه اول بازی‌های لیگ است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | حسن بیت‌سعید سی‌امین گل خود در تاریخ لیگ برتر را مقابل سپاهان زد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توییت | سپاهان در هفته پانزدهم برای نخستین بار از روی نقطه پنالتی به گل رسید.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶

توییت | تا پایان هفته پانزدهم سپاهان با 10 کلین شیت رکوددار لیگ برتر است.

۱۳۹۸/۰۹/۲۶