ملوان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رضا جعفری -- --
محمدرضا سلیمانی -- --
پدرام قاضی‌پور -- --
محمد عمری -- --
پوریا پورعلی -- --
حضور در زمین
مجید عیدی --
پدرام قاضی‌پور --
آرمان اکوان --
پوریا پورعلی --
رضا جعفری --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
صداقت
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
منادی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
ر حسینی
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فرعباسی
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
صداقت
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
منادی
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
ر حسینی
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ جعفری
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ سلیمانی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ پ.پورعلی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ باقرپسند
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ عمری
۲۴-AM-,RW-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ عیدی
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ اکوان
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ قاضی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ صفرزاده
۲۸-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ باقری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ احمدی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ صادقی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ طیبی
۳۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ بردبار
۱۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ سرلک
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نورمحمدی
۳۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مداحی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ فداکار
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ موقری
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ رمضانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ رنجبر
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعادتمند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ جعفری
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۲ سلیمانی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۳ پ.پورعلی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۴ باقرپسند
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۵ عمری
۲۴-AM-,RW-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۶ عیدی
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۷ اکوان
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۸ قاضی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۹ صفرزاده
۲۸-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱۰ باقری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱۱ احمدی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱۲ صادقی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱۳ طیبی
۳۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱۴ بردبار
۱۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۵ سرلک
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۶ نورمحمدی
۳۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۷ مداحی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۸ فداکار
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۹ موقری
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۲۰ رمضانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۲۱ رنجبر
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ سعادتمند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ جوادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ جعفری
۲۷-ST-,AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
۱ سلیمانی
۲۸-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
۱ پ.پورعلی
۲۸-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ باقرپسند
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
۱ عمری
۲۴-AM-,RW-,CM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ عیدی
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
۱ اکوان
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ قاضی‌پور
۲۶-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ صفرزاده
۲۸-AM-,CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۶
۱ باقری
۲۹-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
۱ احمدی
۲۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ صادقی
۳۳-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ طیبی
۳۷-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ بردبار
۱۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ سرلک
۲۹-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نورمحمدی
۳۷-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ مداحی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ فداکار
۲۵-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ موقری
۲۳-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ رمضانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ رنجبر
۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سعادتمند
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ جوادی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--