۱-۰
تاريخ
۱۵ مهر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی کرمان
آمار کلی بازی
۰
۰.۳۸
۱۲
۳
۱۴
۱
۰
۵۶,۳%
۴۱۲
۷۷,۲
۵۲,۱%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۰۸
۵
۲
۱۲
۵
۰
۴۳,۷%
۳۰۳
۷۲,۶
۴۷,۹%
۷,۲
مس کرمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شهریاری
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدایی
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۴۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۸۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صبوری
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورانیان
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمیان
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورصف‌شکن
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آوخ
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینلی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گرامی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۷۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین