حسین شهریاری

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۷۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته ششم
مس کرمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته هفتم
فولاد/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته هشتم
مس کرمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته نهم
آلومینیوم اراک/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته دهم
مس کرمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته یازدهم
پرسپولیس/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته دوازدهم
مس کرمان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته سیزدهم
تراکتور/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته چهاردهم
مس کرمان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۰
هفته پانزدهم
سپاهان/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین