شروین بزرگ

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته دوم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته سوم
صنعت نفت /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۲
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۲
هفته پنجم
صنعت نفت /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته ششم
پرسپولیس /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته هفتم
صنعت نفت /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۷
هفته یازدهم
فولاد /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته دوازدهم
صنعت نفت /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته سیزدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
هفته هجدهم
فجر سپاسی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته نوزدهم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته بیست و یکم
صنعت نفت /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست و دوم
استقلال /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و سوم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیست و پنجم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
هفته بیست و ششم
صنعت نفت /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین