حسین صادقی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته دوم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته سوم
سپاهان /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته پنجم
فولاد /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
پرسپولیس /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته دهم
ذوب آهن /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته یازدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سیزدهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته شانزدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته هفدهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته هجدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته نوزدهم
پدیده/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته بیستم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۰
هفته بیست و دوم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست وچهارم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و پنجم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و ششم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و هفتم
هوادار/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیست و هشتم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته بیست و نهم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین