عزت پورقاز

پست: مدافع شماره پیراهن: ۵
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهاردهم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته پانزدهم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته شانزدهم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۶
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته هجدهم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته نوزدهم
سایپا/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۹
هفته بیستم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
هفته بیست و یکم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته بیست و دوم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته بیست و سوم
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
هفته بیست و هفتم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۸
هفته بیست و هشتم
پدیده/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین