فریبرز گرامی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۴۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته دوم
شمس آذر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته سوم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۸
هفته پنجم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته ششم
استقلال/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته هفتم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته هشتم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۹
هفته نهم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته دوازدهم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته سیزدهم
هوادار/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
هفته چهاردهم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته پانزدهم
هوادار/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته شانزدهم
ذوب آهن/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته هفدهم
سپاهان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته هجدهم
ذوب آهن/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته نوزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته بیست و دوم
ذوب آهن/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و سوم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و چهارم
ذوب آهن/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و ششم
استقلال/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۱
هفته بیست و هشتم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و نهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین