داریوش شجاعیان

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۵
قد: ۱۷۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
هوادار/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
هفته پنجم
فولاد /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته ششم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته هفتم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته هشتم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دوازدهم
فجر سپاسی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته سیزدهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۳
هفته چهاردهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته پانزدهم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
هفته شانزدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هفدهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۶
هفته نوزدهم
پدیده/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته بیستم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و یکم
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته بیست وچهارم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته بیست و پنجم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
هفته بیست و ششم
تراکتور/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
هوادار/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین