داریوش شجاعیان

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۱
قد: ۱۷۸ ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
آلومینیوم اراک/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوم
هوادار/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته سوم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته ششم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
مس کرمان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۵۰
هفته نهم
هوادار/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دهم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته یازدهم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته دوازدهم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته شانزدهم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته نوزدهم
هوادار/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
پرسپولیس/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و چهارم
ملوان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته بیست و پنجم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیست و ششم
استقلال/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته بیست و هفتم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته بیست و نهم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته سی ام
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین