میلاد فراهانی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته دوم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته سوم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته چهارم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
هفته پنجم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۰
هفته ششم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۷
هفته هفتم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۹
هفته دوازدهم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته سیزدهم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته چهاردهم
پدیده/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۱
هفته پانزدهم
فولاد /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۸۶
هفته شانزدهم
ماشین سازی /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
هفته هفدهم
پدیده/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۴
هفته هجدهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته نوزدهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | میلاد فراهانی تاکنون موفق به ثبت کلین شیت و پیروزی برابر استقلال نشده است.

۱۳۹۸/۱۲/۰۴