بابک مرادی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته دوم
شمس آذر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۹
هفته سوم
هوادار/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته چهارم
ذوب آهن/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
هفته ششم
استقلال/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
هوادار/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته نوزدهم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته بیست و یکم
هوادار/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و دوم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و سوم
هوادار/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و چهارم
پیکان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و ششم
ملوان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و هفتم
هوادار/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته بیست و هشتم
سپاهان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
هوادار/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین