هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عزت پورقاز -- --
محمدجواد محمدی -- --
صائب محبی -- --
محمد میری -- --
حسین صادقی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
خالدآبادی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
فراهانی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
طهماسبی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
شاهد
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
خالدآبادی
۲۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
فراهانی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
طهماسبی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
شاهد
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ پورقاز
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ابراهیمی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ عبدی
۳۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ میری
۳۳-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ منصوری
۳۲-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ سحرخیزان
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ م.شجاعی
۳۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ مهدی‌خانی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ زاوشی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ عباسی
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقیان
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سبحانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گردان
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۲ پورقاز
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۳ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۴ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۵ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۶ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۷ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۸ ابراهیمی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۹ عبدی
۳۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۰ میری
۳۳-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۱ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۲ منصوری
۳۲-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۳ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱۴ سحرخیزان
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۵ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۶ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ م.شجاعی
۳۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۸ مهدی‌خانی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۹ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۲۰ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۲۱ زاوشی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ حسینی
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۲۳ عباسی
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۲۴ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ صادقیان
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ پوراسماعیل
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ سبحانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ درخشان
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ گردان
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ پورقاز
۳۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
۱ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ ابراهیمی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ عبدی
۳۴-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ میری
۳۳-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ منصوری
۳۲-CB-,RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ سحرخیزان
۱۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ م.شجاعی
۳۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ مهدی‌خانی
۲۵-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ سینگ
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ زاوشی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
۱ عباسی
۲۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
۱ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقیان
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پوراسماعیل
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سبحانی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گردان
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | هوادار دروازه آلومینیوم تنها تیمی که از زمان صعود به لیگ برتر باز نکرده بود را باز کرد

۱۴۰۱/۱۱/۰۲

توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴