هوادار

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدجواد محمدی -- --
محمد میری -- --
فریبرز گرامی -- --
عزت پورقاز -- --
داریوش شجاعیان -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
فراهانی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
طهماسبی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
خالدابادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
فراهانی
۳۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
طهماسبی
۳۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
خالدابادی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ پورقاز
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ م.ج.محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ میری
۳۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ سحرخیزان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مهدی‌خانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ عبدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ غلامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عباسیان
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ حسینی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۰
۱ پوراسماعیل
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سبحانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ گردان
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقیان
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغانلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۲ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۳ پورقاز
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۴ م.ج.محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۵ میری
۳۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۶ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۷ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۸ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۹ سحرخیزان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۰ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۱ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۲ مهدی‌خانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۳ عبدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۴ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱۵ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۶ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۷ غلامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۸ عباسیان
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۹ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۲۰ حسینی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۰
۲۲ پوراسماعیل
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ باقری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ سبحانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ گردان
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ درخشان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ شاهد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ صادقیان
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ مغانلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ محبی
۲۹-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ گرامی
۳۱-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ پورقاز
۳۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ م.ج.محمدی
۲۶-LW-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ میری
۳۲-CM-,AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ پورمحمد
۲۴-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ انتظاری
۲۶-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ مرادی
۲۹-AM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ سحرخیزان
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ سفیدچقایی
۲۵-RB-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ چارمحالی
۲۹-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ مهدی‌خانی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ عبدی
۳۳-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ روزی‌طلب
۲۹-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
۱ صادقی
۳۲-ST-,AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ شجاعیان
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ غلامی
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ عباسیان
۳۳-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ جعفری
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ حسینی
۲۲-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ عباسی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۴,۳۰
۱ پوراسماعیل
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقری
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سبحانی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ گردان
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خدامرادی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ درخشان
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاهد
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زاوشی
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقیان
۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مغانلو
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | فرزاد جعفری در نود و نهمین بازی‌اش در لیگ برتر، برای اولین بار گل زد.

۱۴۰۰/۱۲/۰۴