محمد میری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۱۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
سایپا/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
نساجی/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
پارس جنوبی/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
نساجی/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
نساجی/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
فولاد /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
نساجی/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
پرسپولیس /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
نساجی/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
نساجی/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
شاهین/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
نساجی/پارس جنوبی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
ماشین سازی /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
استقلال /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
نساجی/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هشتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و نهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سی ام
شهر خودرو/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین