۲-۲
تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر: ۵۰۰۰
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کولیبالی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امیری
  ۱۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شادکام
  ۷۵-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هاشمی‌زاده
  ۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۲۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامرضاپور
  ۱۴-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  رضایی
  ۴۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر