صادق صادقی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۷۱
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
پدیده/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته چهارم
هوادار/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته ششم
تراکتور/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته هفتم
پدیده/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
هفته هشتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته نهم
پدیده/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته دهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
هفته یازدهم
پدیده/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته دوازدهم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته چهاردهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته پانزدهم
فولاد /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته شانزدهم
آلومینیوم اراک/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته هفدهم
استقلال /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته هجدهم
ذوب آهن /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته بیستم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
ذوب آهن /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیست و پنجم
هوادار/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین