اسماعیل شریفات

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۳۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته سوم
شاهین/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
فولاد /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
پرسپولیس /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
گل گهر/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
پیکان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
صنعت نفت /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهاردهم
پیکان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
شهر خودرو/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
شاهین/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
پیکان/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
شاهین/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
شاهین/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
فولاد /شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
شاهین/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
پرسپولیس /شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست وچهارم
شاهین/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
گل گهر/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
شاهین/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
پارس جنوبی/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین