محمدامین رضایی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۴۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
ماشین سازی /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
هفته پنجم
آلومینیوم اراک/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۹
هفته ششم
ماشین سازی /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته هفتم
سایپا/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۲
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته دهم
ماشین سازی /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
هفته یازدهم
مس رفسنجان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته چهاردهم
پیکان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته پانزدهم
ماشین سازی /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته شانزدهم
ماشین سازی /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته هفدهم
ذوب آهن /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته هجدهم
ماشین سازی /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته نوزدهم
گل گهر/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
هفته بیست و یکم
تراکتور/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته بیست و دوم
ماشین سازی /سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۵
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
هفته بیست وچهارم
ماشین سازی /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و پنجم
سپاهان /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته بیست و ششم
ماشین سازی /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۹
هفته بیست و هفتم
فولاد /ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۵
هفته بیست و هشتم
ماشین سازی /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۶۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین