محمدمهدی نظری

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته ششم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
نساجی/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دهم
نساجی/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته چهاردهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
تراکتور/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته شانزدهم
فجر سپاسی/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
آلومینیوم اراک/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
هفته بیست و ششم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته بیست و هفتم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
نساجی/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست و نهم
ذوب آهن /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین