رحمان جعفری

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
پدیده/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
هفته دوم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته سوم
پدیده/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
هفته چهارم
پرسپولیس /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
ذوب آهن /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته هفتم
گل گهر/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
هفته دهم
پدیده/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته یازدهم
نفت مسجدسلیمان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته دوازدهم
پدیده/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته سیزدهم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته چهاردهم
پدیده/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته پانزدهم
فولاد /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته شانزدهم
ماشین سازی /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته هجدهم
صنعت نفت /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
پدیده/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین