گیورگی گولسیانی

پست: مدافع شماره پیراهن: ۳۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
هفته دوم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۴۱
هفته سوم
سپاهان /هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته چهارم
ذوب آهن /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته پنجم
سپاهان /تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
هفته ششم
فجر سپاسی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته هفتم
سپاهان /نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته هشتم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته نهم
سپاهان /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته دهم
استقلال /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۸
هفته دوازدهم
سپاهان /پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
هفته سیزدهم
پدیده/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته چهاردهم
سپاهان /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۹
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیستم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
هفته بیست و یکم
سپاهان /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۶۰
هفته بیست و پنجم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

توییت


توییت | گئورگی گولسیانی با گلزنی در هفته چهاردهم در مقابل شهرخودرو تعداد گل های خود در تاریخ لیگ برتر را به عدد 10 رساند.

۱۳۹۸/۰۹/۲۰