نوید عاشوری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۴
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
هفته سوم
نساجی/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته چهارم
گل گهر/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته ششم
گل گهر/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته هفتم
پرسپولیس/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته هشتم
گل گهر/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته نهم
استقلال خوزستان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته دهم
گل گهر/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۸
هفته یازدهم
شمس آذر/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته دوازدهم
گل گهر/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته سیزدهم
آلومینیوم اراک/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته پانزدهم
ذوب آهن/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
هفته نوزدهم
ملوان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و یکم
سپاهان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته بیست و هشتم
گل گهر/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و نهم
استقلال/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته سی ام
گل گهر/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین