علیرضا علیزاده

پست: هافبک شماره پیراهن: ۶
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
نفت مسجدسلیمان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوم
صنعت نفت /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته چهارم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته ششم
پیکان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفتم
نفت مسجدسلیمان/شاهین
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دهم
نفت مسجدسلیمان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته یازدهم
پرسپولیس /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته دوازدهم
نفت مسجدسلیمان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته سیزدهم
گل گهر/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته پانزدهم
پارس جنوبی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته شانزدهم
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هفدهم
نفت مسجدسلیمان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته هجدهم
استقلال /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته نوزدهم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیستم
شهر خودرو/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و یکم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و دوم
شاهین/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و سوم
نفت مسجدسلیمان/ماشین سازی
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و پنجم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و ششم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هفته بیست و هفتم
ذوب آهن /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین