۰-۱
تاريخ
۲۱ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۱
۱۰
۴
۸
۳
۰
۴۵,۸%
۵۳,۸%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۳
۰
۱۰
۰
۰
۵۴,۲%
۴۶,۲%
۶,۲
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین