میلاد جهانی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۲۰
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته دوم
ذوب آهن /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
پدیده/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته ششم
ذوب آهن /فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
ذوب آهن /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
هفته یازدهم
پرسپولیس /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
هفته دوازدهم
تراکتور/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته سیزدهم
ذوب آهن /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۷۱
هفته چهاردهم
نساجی/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته پانزدهم
ذوب آهن /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
هفته شانزدهم
ذوب آهن /صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
هفته هفدهم
سپاهان /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته نوزدهم
سپاهان /ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
هفته بیستم
تراکتور/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته بیست و یکم
سپاهان /فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۷
هفته بیست و دوم
نساجی/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
سپاهان /گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست وچهارم
صنعت نفت /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
سپاهان /استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
پرسپولیس /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هشتم
سپاهان /پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته بیست و نهم
فولاد /سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته سی ام
سپاهان /آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین