حسین پورامینی

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
هوادار/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سوم
پیکان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته چهارم
تراکتور/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته ششم
نساجی/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته یازدهم
سپاهان /پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته دوازدهم
پیکان/پدیده
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هفدهم
پدیده/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نوزدهم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیستم
پرسپولیس /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و سوم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
هفته بیست وچهارم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۹
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و ششم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین